LOKALNI AKTIVATOR: OPOLNOMOČENJE OBČINSKIH SVETNIKOV ZA AKTIVNO VODENJE

Občanke in občani so v novembru 2022 izvolili nove članice in člane občinskih svetov slovenskih občin, med katerimi je mnogo tistih, ki bodo mandate nastopili prvič, pa tudi mnogo tistih, ki si želijo v ponovljenih mandatih narediti korak naprej pri učinkovitosti izpolnjevanja svojega poslanstva. 

Zato smo s podporo fundacije Friederich Ebert (Hrvaške pisarne) organizirali serijo intenzivnih enodnevnih seminarjev (kot del našega stalnega projekta Lokalni aktivator), kjer so se udeleženci seznanili s pravnim okvirom delovanja svetnic in svetnikov znotraj lokalne samouprave, ključnimi postopki in pristojnostmi, ki jih nove funkcije prinašajo. 

Več kot 105 udeleženk in udeležbencev se je v Ajdovščini, na Vranskem in v Rakičanu srečalo z zanimivimi predavatelji in trenerji, med katerimi so bili dr. Mirko Pečarič, Nataša Briški, Srečko Đurov, Marko Kozlevčar, pa tudi gostje iz sveta politike, med katerimi sta bili denimo Meira Hot in Tanja Fajon, pa tudi novoizvoljeni župan Murske Sobote Anželj.