Oblikovan strokovni svet Inštituta 1. maj

V Inštitutu 1. maj smo nedavno uspešno zaključili sestavo strokovnega sveta Inštituta, ki bo predstavljal strokovno jedro Inštituta, kjer si želimo povezati akademsko sfero, civilno družbo in socialne partnerje v skupno partnerstvo za oblikovanje platforme za odprti družbeni dialog, analitičen in strokoven pristop k oblikovanju javnih politik ter mednarodno sodelovanje.

Člani strokovnega sveta so:

  • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
  • prof. dr. Rado Bohinc
  • prof. dr. Polonca Domadenik Muren
  • prof. dr. Mirko Pečarič
  • prof. dr. Božo Repe
  • prof. dr. Matjaž Koman
  • Jože Smole
  • Sonja Lokar
  • Nataša Kovač
  • Helena Kamnar

Predsednica strokovnega sveta je dr. Anja Kopač.