Direktor Inštituta 1. maj Jan Škoberne se je v začetku junija v Mexico Cityju udeležil  mednarodne konference “Progressive Pact” v organizaciji stalne konference političnih strank Latinske Amerike in Karibov (COPPPAL) in svetovnega naprednega zavezništva (World Progressive Alliance), katerih cilj je opozarjati na avtoritarni populizem, ki se čedalje pogosteje pojavlja v različnih delih sveta in škodi demokraciji in človekovim pravicam.

Kot eden izmed uvodnih govorcev je v svojem prispevku govoril  o pomenu mednarodnega sodelovanja, krepitvi vladavine (mednarodnega) prava  in solidarnosti v mednarodnih odnosih. Kot ključna je izpostavil prizadevanja za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, krepitev demokracije, boj proti neenakosti in potrebo po enotni borbi človeštva za preprečitev globalne klimatske katastrofe.

Solidarnost mora biti temelj mednarodnih odnosov.