Strokovni posvet o izzivih dolgožive družbe

V Inštitutu 1. maj, zavodu za izobraževanje, raziskovanje in mednarodno sodelovanje, v sredo, 21. junija 2023, v okviru posvetov Teze za prihodnost organiziramo strokovni posvet na temo izzivov financiranja dolgožive družbe.

Sogovorniki bodo na posvetu odprli naslednja vprašanja:

 1. Kako najti nov družben konsenz glede financiranja izdatkov povezanih s staranjem prebivalstva? Ima politika dovolj zaupanja in kako lahko strokovna javnost prispeva k oblikovanju družbenega konsenza? So parcialne rešitve prava pot ali potrebujemo celovit pristop k spremenjenemu načinu financiranja dolgožive družbe?
 2. Kakšne so meje Bismarckovega sistema socialnega zavarovanja? Je odgovor spremenjeno razmerje davčnih prilivov med delom in kapitalom? Je prostor pri obdavčitvi premoženja? V kolikšni meri je lahko odgovor tudi rast produktivnosti?
 3. Kakšen pokojninski sistem potrebujemo po letu 2030? 
 4. Zdravje in dolgotrajna oskrba – kakšen model financiranja bi bil najprimernejši?

Na posvetu bodo sodelovali:

 • dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
 • red. prof. dr. Polona Domadenik Muren, Ekonomska fakulteta UNI LJ
 • dr. Andraž Rangus, vodja projekta Bela knjiga o pokojninah 2016, ZPIZ
 • Tilen Božič, bivši državni sekretar na Ministrstvu za finance
 • Gregor Rovanšek, predsednik uprave Prva Pokojninska družba, d.d.
 • Bojan Ivanc, vodja analitske skupine na GZS
 • Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

Posvet bo povezovala dr. Anja Kopač, strokovna direktorica Inštituta 1. maj. Potekal v prostorih Maxi Kluba (Trg republike 1, Ljubljana) s pričetkom ob 15. uri.

Posveta se bodo poleg sogovornikov udeležili tudi predstavniki ministrstev, predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, člani ekonomsko-socialnega sveta, socialni partnerji, soustvarjalci festivala za tretje življenjsko obdobje, predstavniki Inštituta za socialno varstvo, predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, bivši in aktualni ministri ter poslanci in druga zainteresirana javnost.

Lepo vabljeni.