Inštitut 1. maj pridobil status opazovalke v FEPS Europe

Inštitut 1. maj je danes s soglasno odločitvijo skupščine pridobil status organizacije opazovalke FEPS Europe.

To je prvi korak k polnemu članstvu, predvsem pa potrditev, da je začrtana pot razvoja Inštituta 1. maj kot socialdemokratskega mislišča pravilna.

Fundacija za evropske progresivne študije (FEPS) je t.i. think tank progresivne politične skupnosti na ravni EU. Poslanstvo FEPS je raziskovanje, razvijanje inovativih pristopov, priprava političnih nasvetov, usposabljanje in razprave ter informiranje o socialističnih in socialdemokratskih politikak po vsej Evropi. FEPS deluje v tesnem partnerstvu s svojimi člani in partnerji ter vzpostavlja povezave in krepi povezanost med deležniki iz sveta politike, akademskega sveta in civilne družbe na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in svetovni ravni. FEPS je bil ustanovljen leta 2008 kot politična fundacija na evropski ravni, povezana s Stranko evropskih socialistov (PES) in Skupino naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D), vendar neodvisna od nje. Od ustanovitve FEPS večinoma financira Evropski parlament.

Danes ima FEPS razvejano mrežo 74 organizacij članic. Med temi je 43 rednih članov, 26 s statusom opazovalcev in 5 članov po funkciji. Poleg te mreže organizacij, ki so dejavne pri promociji progresivnih vrednot, ima FEPS tudi obsežno mrežo partnerjev, vključno s priznanimi univerzami, dijaki in študenti, oblikovalci politik in aktivisti.

Ambicija FEPSa je izvajanje intelektualne refleksije v korist naprednega gibanja in promoviranja temeljnih načel EU – svoboda, enakost, solidarnost, demokracija, spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin, človekovo dostojanstvo in pravna država.

Več informacij o statusu Inštituta 1. maj v FEPS sledi v kratkem.