Z izobraževanjem do bolj angažirane lokalne skupnosti

V soboto, 9. septembra 2023, smo v Inštitutu 1. maj izvedli nov sklop izobraževalnega programa Lokalni aktivator, ki je potekal v hotelu Draš v Mariboru. Gre za sklop usposabljanj, kjer preko različnih delavnic in predavanj spodbujamo posameznike za bolj angažirano delovanje v lokalnem okolju.

Tokratni lokalni aktivator smo organizirali v sodelovanju s partnersko fundacijo Friederich Ebert, vsebinsko pa smo se osredotočili na pravne in konceptualne vidike lokalne samouprave, uspešne primere vodenja lokalnih skupnosti ter komuniciranju preko tradicionalnih in sodobnih medijev.

Področje lokalne samouprave, pravne in konceptualne vidike ter sodobne poglede na razvoj lokalne samouprave je predstavil dr. Mirko Pečarič, redni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave ter dekan Fakultete za upravo.

V nadaljevanju je sledilo predavanje o praktičnih pristopih in primerih dobre prakse pri vodenju krajevnih skupnosti, ki vsem občanom omogoča sodelovanje pri soodločanju o razvoju in potrebnih izboljšavah lastnega kraja. Predavanje je vodila Manja Zorko, podžupanja Mestne občine Kranj.

Ob koncu pa je sledilo še predavanje o načinih javnega nastopanja, komuniciranja preko spletnih medijev in načina kako skrbeti za odnose z novinarji. Seznanili smo se z razvojem medijev vse od 15. stoletja dalje, videli kakšne spremembe so v svet medijev prinesli televizija, internet ter socialna omrežja ter zakaj medijem pogovorno rečemo tudi četrta veja oblasti.

Sodelovanje v programu Lokalni aktivator omogoča udeležencem, da preko celovitih usposabljanj pridobijo in nadgradijo svoje sposobnosti, znanje ter izkušnje s pomočjo mentorjev in strokovnjakov na izbranem področju. Nova znanja in spretnosti imajo lahko dolgoročno koristen vpliv na vašo kariero ter osebno napredovanje.