Strokovni svet inštituta 1. maj o prioritetah dela zavoda

V torek, 19. septembra 2023, se je na svojem tretjem srečanju sestal strokovni svet Inštituta 1. maj pod vodstvom dr. Anje Kopač, kjer so člani spregovorili o prioritetah dela in usmeritvah v prihodnjih mesecih.

Člani sveta so se strinjali, da so ključne prioritete, ki naj jih zavod Inštitut 1. maj v prihodnje naslovi področja dolgožive družbe in izzivov, ki jih slednje prinaša. V tem kontekstu so najpomembnejše teme zdravstvo, pokojnine, dolgotrajna oskrba ter davčna reforma, saj vse vplivajo na to kako se bo področje dolgožive družbe razvijalo.

Strinjali so se, da je potrebno posebno pozornost nameniti tudi področju digitalizacije in umetne inteligence, saj se znanost in digitalni svet izjemno hitro razvija, in prav je, da sledimo tempu razvoja in smo karseda v koraku s časom tudi preko strokovnih posvetov, kjer lahko o spremembah na tem področju sproti diskutiramo ter opozarjamo na izzive in pasti digitalizacije.

Prav tako so se člani sveta strinjali, da je kot ključno področje potrebno nasloviti področje korporativne družbene odgovornosti in ekonomske demokracije.

Vizija Inštituta 1. maj je, da postane platforma, ki je odprta za dialog z vsemi relevantnimi deležniki in tako opozarja na ključne družbene probleme in jih naslavlja s strokovnjaki, ki o tem znajo povedati veliko.