»Ključno je spremeniti negativne percepcije in spodbujati gradnjo pozitivnih odnosov med narodi.«

Konec septembra sem poletela proti Beogradu, kjer sem se udeležila konference o progresivnem vodenju Progressive Leadership Program, ki jo je organizirala naša sestrska organizacija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Beograd. Letošnja konferenca je nosila naslov »Regionalno sodelovanje za mir in varnost«.

Prvi del usposabljanja je presegel moja prvotna pričakovanja, saj sem tja odšla s ciljem osebnega napredka in pridobivanja novih veščin, a sem se vrnila bogatejša za novo izkušnjo ter globljim razumevanjem pomena mednarodnega povezovanja na Balkanu.

Še posebej pomembno se je izkazalo usposabljanje v luči nedavnih dogodkov med Srbijo in Kosovom. Mladi udeleženci, ki smo prišli iz Srbije, Črne gore, Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Slovenije in Hrvaške, smo imeli enkratno priložnost aktivnega sodelovanja v dialogu o številnih vidikih, kot so krepitve medkulturne komunikacije, izmenjava perspektiv, politične izkušnje ter vključevanje balkanskih držav v Evropsko unijo. Zaznali smo, kako ključno je spremeniti negativne percepcije in spodbujati gradnjo pozitivnih odnosov ne samo med mladimi, temveč tudi na državni ravni.

Posebej sem cenila pristop delavnic, ki so bile oblikovane tako, da so spodbujale odprt in odkrit dialog, kritično razmišljanje ter analizo trenutnih političnih dogajanj v vseh državah na Balkanu.

Iskrena zahvala fundaciji FES in Ivani (FES Beograd) za izjemno organizacijo programa ter premišljen izbor predavateljev, govorcev in trenerjev. Hvaležna sem za to priložnost, da sem lahko sodelovala v tem izjemnem usposabljanju, ki je preseglo ne le pridobivanje znanja, ampak je tudi odprlo vrata k trajnim prijateljstvom ter poglobljenem razumevanju Balkana in njegove zapletene politične dinamike.

– Maja Mohar, vodja projektov v Inštitutu 1. maj