Zagnali smo projekt Feminist Foreign Policy Progressive Voices

Z današnjim uvodnim sestankom v Bruslju, smo tudi uradno zagnali projekt Feminist Foreign Policy Progressive Voices Collective, ki združuje oblikovalce politik, akademike in predstavnike civilne družbe z vsega sveta, pri načrtovanju skupne vizije feministične zunanje politike za napredne oblikovalce politik ter analiziranju glavnih izzivov pri spodbujanju feministične zunanje politike kot orodja zunanje politike EU za premagovanje vseh vrst ovir.

Kolektivu FFPPVC sopredsedujejo Ann Linde, nekdanja švedska zunanja ministrica, Benedicta Lasi, generalna sekretarka Socialistične internacionale ter Machris Cabreos, mednarodna koordinatorka Progressive Alliance.

Projekt je nastal pod taktirko Fundacije za evropske progresivne študije (FEPS) ter fundacije Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Inštitut 1. maj ima pri projektu ključno vlogo, saj sodelujemo kot strateški partner.

Feministična zunanja politika (FFP) prispeva k trajnostnemu razvoju in mirni prihodnosti. Tega dejstva se vsi akterji jasno zavedamo, saj gre pri FFP za veliko več kot le modno besedo. Ponuja namreč sistematičen način analiziranja in razvoja politike in operativnih odzivov na izzive, s katerimi se soočamo danes. V časih med krizami, kot so današnje, je dokazano, da so ženske, dekleta in marginalizirani posamezniki najbolj prizadeti zaradi zgodovinske in strukturne neenakosti. Nešteto pozitivnih rezultatov, ki jih prinaša FFP, bi torej morali biti primer, da se FFP obravnava kot največja politična prednostna naloga med političnimi vrednotami.

Vlogo kolektiva Feminist Foreign Policy Progressive Voices Collective bo tako vplivati na oblikovalce politik in na agendo EU, da za prednostne naloge podprejo izhajajoča navodila in priporočila FFPPVC.

Nekaj utrinkov z uvodnega sestanka Feminist Foreign Policy Progressive Voices Collective z dne 24. oktober 2023 v Bruslju: