Skupaj za primat progresivne politike v Evropi

Danes, 27. oktobra 2023, smo se organizacije članice in pridružene članice (s statusom opazovalk), udeležile sestanka FEPS Member Foundations’ Meeting, ki ga je pripravila Fundacija za evropske progresivne študije.

Sestanek, ki je potekal v digitalni obliki, je bil namenjen začrtanju ciljev v prihodnjem letu in aktivnosti, ki jih bo izvajal FEPS ter njene članice. Skupaj smo kot glavne prioritete, ki jih bomo zasledovali v prihodnjem letu, naslovili 3 ključne izzive:

1.     Za odporno, preoblikovano in pravično Evropo: obravnavanje krize življenjskih stroškov, krepitev odpornosti proti recesiji in nadaljevanje zelene, digitalne in družbene preobrazbe

2.     Za demokratično in razširjeno Evropo: osredotočanje na močnejšo demokracijo in pravno državo, prinašanje miru in upanja v širšo Evropo, pripravo širitve EU in notranje institucionalne reforme

3.     Za močnejšo Evropo, ki oblikuje nov svetovni red: Krepitev globalne vloge Evropske unije s poudarkom na miru, podnebju in ciljih trajnostnega razvoja, ob podpiranju multilateralizma in zagotavljanju strateške avtonomije

Tematsko, torej vsebinsko podrobneje, pa se bomo v letu 2024 usmerili na 10 ključnih področij:

–        Socialna Evropa,

–        Ekonomija in finance,

–        Podnebje in okolje,

–        Digitalna ekonomija in družba,

–        Enakost med spoloma,

–        Politična Evropa,

–        Poglabljanje demokracije,

–        Migracije,

–        Evropa v svetu,

–        Prihodnost socialne demokracije.

Tudi Inštitut 1. maj bo aktivno sodeloval pri projektih znotraj FEPS, tako samostojno, kot v sodelovanju z drugimi sestrskimi organizacijami.

O aktivnostih vas bomo v Inštitutu 1. maj obveščali sproti.