Je širšo davčno reformo možno izpeljati brez širokega družbenega konsenza?

O tem in še marsičem drugem, sta v novi epizodi Podkasta 1. maj, spregovorila dr. Anja Kopač, strokovna direktorica Inštituta 1. maj, ter Tilen Božič, izjemen davčni strokovnjak ter nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za finance.

Tokratni podkast se je osredotočil na vprašanje davčne politike v Sloveniji ter vprašanje kako sistem oblikovati za prihodnost. Davki so vsekakor področje, ki zadevajo prav vsakogar in nikogar ne puščajo indiferentnega. Z njimi namreč financiramo šole, večino našega storitvenega dela države, temeljno infrastrukturo (ceste, železnice, bolnice, šole itd.), sofinanciramo pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, in še mnogo drugega. Davki nam vsem omogočajo zagotavljanje kakovosti življenja ter zmanjšujejo neenakosti v družbi in večjo solidarnost med prebivalci.

Tekom pogovora sta se sogovornika dotaknila tudi vprašanj, kot so:

·  Ali res potrebujemo davčno reformo?

·  Ali je razbremenitev dela realno mogoča in kaj bi to pomenilo za druge davčne vire – kapital, premoženje, potrošnjo?

·  Zakaj je uvedba nepremičninskega davka skoraj misija nemogoče?

·  Ali bi uvedba koncepta neto razpoložljivega dohodka, socialno politiko naredila bolj pravično/pregledno?

·  Res vsi plačujemo po svojih ekonomskih zmožnostih? Primer samostojnih podjetnikov.

·  Socialna kapica – med mitom in realnostjo?

Izognila se nista niti temi o financiranju sistemov dolgožive družbe in sistemov socialnega zavarovanja, ki so bili vzpostavljeni še v popolnoma drugačnih časih. Tako sta izpostavila, da imajo danes največje probleme financiranja dokladni sistemi socialnega zavarovanja, ki danes predstavljajo temelje v preteklosti vzpostavljene socialne države v evropskem kontekstu. Dr. Kopač je med drugim izpostavila tudi, da smo v Sloveniji sprejeli že celo vrsto strateških dokumentov, a se zdi, da se ne zgodi nič, oziroma se dogajajo zgolj posamični, parcialni posegi v sistem.

Celoten pogovor pa si lahko poslušate na povezavah spodaj:

APPLE PODCASTS:

SPOTIFY:

YOUTUBE: