Kako povezati davčno in socialno politiko?

V časniku Delo je strokovna direktorica Inštituta 1. maj, dr. Anja Kopač, spregovorila z novinarko Barbaro Hočevar o nujnosti povezovanja socialne in davčne politike. V članku z naslovom »Stanovanjski stroški krojijo socialno stisko« se dr. Kopač dotakne nujnosti povezovanja sektorskih politik, predvsem davčne in socialne politike ter opozori na negativne učinke zgolj zviševanja denarnih transferjev ob odsotnosti stanovanjske politike:

»Nepovezanost med dohodninskimi razredi ter razredi, ki določajo višino različnih socialnih transferjev (na primer denarno socialno pomoč, otroški dodatek) in višino subvencij (za malico, kosilo, vrtec …), lahko vodi k temu, da je za posameznika in družino ugodneje – z vidika njihovega neto razpoložljivega dohodka –, če ne prejemata višjih dohodkov iz dela. To pa je v nasprotju s temeljnimi cilji socialne politike in v družbo vnaša vse več pomislekov o pravičnosti sistema, dolgoročno pa postavi v negotovost solidarnost kot temeljni gradnik socialne politike.«

Celoten članek si lahko preberete na povezavi TUKAJ.