Lahko v javnem nastopanju kdaj postanemo kot Borut Pahor?

V sredo, 22. novembra 2023, je potekal nov cikel izobraževalnega programa Lokalni aktivator, ki smo ga v Inštitutu 1. maj tokrat ponovno pripravili na Gorenjskem. Tokrat na idiličnih Jesenicah. Pri Lokalnem aktivatorju gre za sklop usposabljanj, kjer preko različnih delavnic in predavanj spodbujamo posameznike za bolj angažirano delovanje v lokalnem okolju. Tokrat smo se usmerili na rabo družbenih omrežij in javno nastopanje.

Kot druge lokalne aktivatorje, smo tudi tokratnega organizirali v sodelovanju s partnersko fundacijo Friederich Ebert. Vsebinsko smo se osredotočili na najprimernejše komuniciranje preko tradicionalnih in sodobnih medijev. Seznanili smo se z razvojem medijev vse od 15. stoletja dalje, videli kakšne spremembe so v svet medijev prinesli televizija, internet ter socialna omrežja ter zakaj medijem pogovorno rečemo tudi četrta veja oblasti. Naučili smo se kako v dobi digitalizacije uporabljati družbene omrežja in zakaj so ta danes tako pomembna. Slednja čedalje bolj oblikujejo naše dojemanje sveta, saj preko le-teh spremljajo čedalje več vsebin, predvsem novic. To je evidentno predvsem za vedno mlajše generacije, ki jim družbena omrežja predstavljajo glaven vir informacij.

Kako pomembna pa je forma, včasih celo bolj kot sama vsebina, pa smo spoznali skozi praktične delavnice, kjer smo najprej v skupinah pripravili objave za družbena omrežja, ter jih oblikovali s ciljem, da so ta lahko razumljiva, informativna ter obenem kratka in jedrnata. V nadaljevanju smo se preizkusili tudi v javnem nastopu. Pred kamero smo izvedli praktičen primer – intervju, ter analizirali kako in na kakšen način čim bolje javnosti sporočiti informacije, ki jih želimo posredovati.

Tokratni lokalni aktivator smo v sodelovanju s FES pripravili za zaposlene v javnih zavodih občine Jesenice.

Sodelovanje v programu Lokalni aktivator omogoča udeležencem, da preko celovitih usposabljanj pridobijo in nadgradijo svoje sposobnosti, znanje ter izkušnje s pomočjo mentorjev in strokovnjakov na izbranem področju. Nova znanja in spretnosti imajo lahko dolgoročno koristen vpliv na vašo kariero ter osebno napredovanje.