Okrogla miza v Murski Soboti: Socialdemokratski pogledi na ključna vprašanja (domača in globalno)

V Murski Soboti je 15. januarja 2024 potekal prvi Lokalni aktivator v letu 2024. V uvodnem predavanju je dr. Anja Kopač predstavila ključne principe in teoretska izhodišča za oblikovanje in izvrševanje socialdemokratskih politik. Poseben poudarek je namenila vprašanju stabilnosti in vzdržnosti države blaginje, ter odprla ključna vprašanja o nujnosti zagotavljanja pravičnosti znotraj sistema solidarnosti. Kot temeljno nalogo je izpostavila ponovno vzpostavitev socialnega dialoga, ter opozorila na nevarnosti populističnih in zavajajočih ter kratkovidnih političnih intervencij. Po njenih besedah podatki zelo jasno kažejo, kaj je potrebno narediti in kako.  

Predavanju in seriji vprašanj publike je sledila izjemno plodna okrogla miza, na kateri so bili izpostavljeni socialdemokratski pogledi na ključna domača in globalna vprašanja. Razprava je potekala konstruktivno, s poudarkom na predstavitvi rešitev ter pozitivnih zgodb, ki jih socialna demokracija lahko ponudi za izboljšanje življenja.

Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve, je osvetlila ključna vprašanja v Varnostnem svetu, vključno z dogajanjem v Gazi in Izraelu ter situacijo v Ukrajini. Poudarila je pomen krepitve gospodarske diplomacije in s tem povezane vloge Slovenije v svetu. Poseben poudarek je namenila feministični zunanji politiki kot ključnemu elementu pri oblikovanju mednarodnih odnosov in zagotavljanja miru v svetu, kjer trenutno divja (najmanj) 55 oboroženih konfliktov.

Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, je razpravljal o perspektivi evropske kohezije, morebitni širitvi EU ter s tem povezani potrebi po prenovi kohezijske politike. Osredotočil se je na zeleni prehod ter vprašanje, kako uspešni smo v tej prizadevanju. Poudaril je tudi potrebo po zagotavljanju odpornosti in stabilnosti EU, še posebej v odnosu do ZDA in Kitajske. 

Matjaž Nemec, evropski poslanec, je ocenil mandat Evropskega parlamenta, ki se izteka v letošnjem letu.  Omenil je temeljne dosežke S&D, kot je uveljavitev minimalnega dohodka na Evropski ravni, ter se posvetil položaju ljudi v obmejnih regijah in stanju demokracije v EU. Opozoril je na nevarnost populizmov a optimistično dodal, da verjame, da se državljanke in državljani EU zavedajo zgodovinske izkušnje izpred več kot 70 let, ter da je prepričan, da doseženih standardov ter zagotovljenega miru, ne bodo zlahka predali. 

Dejan Židan, izkušen politik in nekdanji predsednik Državnega zbora, se je v svojem izjemno prepričljivem nagovoru se je posvetil ključnim izzivom, s katerimi se soočamo po obdobju pandemije Covid-19.

Eno od osrednjih vprašanj, ki ga je izpostavil, je stabilnost dobavnih verig. Opozoril je na ranljivost trenutnih globalnih verig oskrbe ter poudaril potrebo po njihovi stabilizaciji. Zavzel se je za učinkovitejše sodelovanje med državami in sektorji, da bi zagotovili neprekinjeno preskrbo s ključnimi dobrinami, tudi v primeru morebitnih prihodnjih kriz.

Poleg tega je poudaril pomen zagotavljanja samooskrbe in neodvisnosti države. S premislekom je predstavil potrebo po diverzifikaciji gospodarskih dejavnosti in spodbujanju domače proizvodnje ključnih dobrin. Hkrati je izpostavil nujnost ustvarjanja stabilnega okolja za domače podjetnike ter spodbujanje inovacij. Poseben poudarek je, podobno kot dr. Anja Kopač, namenil potrebi po vzpostavitvi učinkovitega socialnega dialoga. Po njegovih besedah ni prav, da socialni (ne)dialog deluje kot bitka, v kateri enkrat zmaga ena, drugič pa druga stran. To je napaka, potrebno se je pogovarjati in odločati skupaj. 

Celotna okrogla miza je bila zaznamovana s konstruktivnimi predlogi in vizijami, ki lahko prispevajo k boljšemu življenju v Sloveniji ter širše. Socialdemokratski pogledi so se izkazali kot ključni za razvoj pozitivnih rešitev na današnjih kompleksnih izzivih.