FABIAN FUNKE V NOVI GORICI: potrebujemo novo generacijo voditeljev

Inštitut 1. maj je na dvodnevnem obisku gostil nemškega zveznega poslanca, predstavnika SPD in poročevalca zveznega Bundestaga za Slovenijo.

V okviru obiska se je Funke srečal s poslanskim kolegom Damijanom Zrimom ter s podpredsednico Državnega zbora Republike Slovenije, Meiro Hot. Poleg vprašanj dnevne politike, se je s predstavniki civilne družbe, med katerimi sta bila tudi Sindikat mladi plus ter Inštitut 8. marec, pogovarjal o ključnih dolgoročnih družbenih izzivih. V vlogi parlamentarnega opazovalca za Slovenijo se je srečal tudi z veleposlanikom Grkom ter Nevo Grašič, svetovalko ministrice za zunanje in evropske zadeve. Na srečanju so govorili predvsem o sodelovanju pri organizaciji Strateškega foruma Bled, ter o možnostih za krepitev neposrednega političnega sodelovanja med Nemčijo In Slovenijo. Primere dobrih praks upravljanja slovenskih mest si je Funke ogledal v Kranju. Podžupanja Manja Zorko mu je predstavila ambicije mesta, da postane digitalno središče Slovenije, pogovarjala pa sta se tudi o strateškem upravljanju mest, katerih cilj je povezati vse javne politike na način, da delujejo učinkovito in s ciljem dolgoročnega uresničevanja vizije razvoja mesta.

Dvodnevni obisk se je zaključil z javno tribuno v Novi Gorici, ki je bila namenjena razpravi o varnosti evropskih mest – perečem vprašanju, ki je povezano s številnimi pomembnimi vprašanji, ki segajo od načrtovanja mest, pa do upravljanja migracij. Luka Goršek se je tako podrobneje posvetil boju proti podnebnim spremembam in preprečevanju nasilja v družbi. Opozoril je, da smo samo v tekočem letu že krepko presegli mejo 1,5 stopinje in da je, ob trenutnem tempu neodzivanja na podnebne spremembe, življenje na planetu Zemlja, lahko že za časa naših življenj, ne le ogroženo, ampak tudi izgubljeno. Poudaril je, da segrevanje prinaša nove vremenske pojave povezane z do sedaj nepredstavljivimi količinami padavin (in na drugi strani suše), za kar naša mesta infrastrukturno niso pripravljena, niti se jih za kaj takšnega infrastrukturno ne pripravlja. Fabian Funke je ob tem nanizal serijo rešitev, ki so na vidiku, enostavne in izvedljive, vendar za njihovo implementacijo do sedaj ni bilo potrebne politične volje. Na slednje je opozoril tudi Matevž Vidmar, ki je poudaril, da se v kmetijstvu že leta ukvarjajo s prilagajanjem na spremembe, ki pa jim ob nezadostni podpori in manjku vizije za boj proti podnebnim spremembam, preprosto ni mogoče slediti. Opozoril je tudi na porast fašističnih in neofašističnih gibanj, ter na dejstvo, da stiske le še dodatno generirajo nestropnost in družbene konflikte. Po njegovih besedah je del krivde tudi na socialdemokratskih strankah, ki so veliko obljubljale in premalo naredile. S slednjim se je strinjal tudi Funke, ki meni, da je za resnične spremembe potrebna nova generacija voditeljev. Generacija, ki se zaveda resnosti časa in dogodkov, ki se v času odvijajo, hkrati pa pozna rešitve in ima voljo, da s preprostimi koraki zagotovi velike premike.