Dejan Prešiček, predsednik upravnega odbora

Dejan Prešiček je po izobrazbi glasbenik, ki je študij končal v Frankfurtu in Bordeauxu, kjer je prejel častno nagrado mesta Bordeaux za študijske uspehe. Deloval je kot direktor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, bil je minister za kulturo Republike Slovenije in trenutno deluje kot direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj. Je soustanovitelj društva slovenskih saksofonistov »Saksofonija« in podpresednik Glasbene mladine Slovenije.