Dejan Prešiček, predsednik upravnega odbora

Dejan Prešiček je po izobrazbi glasbenik, ki je študij končal v Frankfurtu in Bordeauxu, kjer je prejel častno nagrado mesta Bordeaux za študijske uspehe. Deloval je kot direktor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, bil je minister za kulturo Republike Slovenije in trenutno deluje kot direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj. Je soustanovitelj društva slovenskih saksofonistov »Saksofonija« in podpresednik Glasbene mladine Slovenije.

Živa Živković, članica upravnega odbora

Živa Živković je študij končala na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka rudarstva in geotehnologije. Pomemben del svoje profesionalne kariere je posvetila projektnemu vodenju in upravljanju organizacijskih procesov, tako v gospodarstvu kot v politiki. Karierno pot je začela kot projektna vodja na področju učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije, kjer je sodelovala pri več različnih projektih. Od leta 2015 naprej je bila del ekipe glavnega tajnika Socialnih demokratov in kasneje strokovna sodelavka poslanske skupine.

Dejan Levanič, član upravnega odbora

Mag. Dejan Levanič je diplomiral na Filozofski fakulteti v Mariboru, kot profesor sociologije in filozofije, magistriral pa s področja trga dela na Fakulteti za družbene vede. Svojo karierno pot je začel v gospodarstvu, v podjetju Talum Kidričevo. Leta 2008 je bil izvoljen za poslanca v Državnem zboru RS. Leta 2012 je bil imenovan za državnega sekretarja RS na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je bil zadolžen za področje trga dela, zaposlovanja, socialne politike in aktivne politike zaposlovanja mladih. Pod njegovim vodstvom je bilo sprejetih veliko ukrepov za zaposlovanje mladih in prvič v zgodovini tudi reforma študentskega dela, pri kateri se študentsko delo prizna kot delovna doba s plačanimi prispevki za socialna zavarovanja. Leta 2015 je bil izvoljen za glavnega tajnika Socialnih demokratov, to funkcijo je opravljal dva mandata.