Jan Škoberne, direktor

Jan Škoberne je dolgoletni soustvarjalec zgodb aktivnega državljanstva v Sloveniji, ki se je v svojem magistrskem delu posvetil odnosu PES in SD do demokratičnega deficita EU. Med drugim je opravljal naloge predsednika Dijaške organizacije Slovenije, predsednika Kluba Evropskih študentov in predsednika Mladega foruma. Bil je podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije za zakonodajo in podpredsednik delegacije S&D v skupščini Sveta Evrope. V obdobju profesionalnega dela v slovenskem političnem prostoru je opravljal naloge poslanca v Državnem zboru in državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo. Bil je svetovalec ministra za izobraževanje, znanost in šport, ter župana Mestne občine Velenje. Pred prevzemom mandata direktorja Inštituta 1. maj je deloval kot svetovalec poslanske skupine SD v Državnem zboru, bil pa je tudi del ekipe na sedežu SD.

Med večje pustolovščine svojega življenja šteje vzpon na Kilimanjaro, najraje pa je v vlogi izvajalca izobraževanj, usposabljanj ter oblikovalca politik in stališč v zvezi z različnimi aktualnimi družbenimi vprašanji.

Anja Kopač, strokovna direktorica

Dr. Anja Kopač je predsednica strokovnega sveta Inštituta 1. maj. Bivša raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani ter bivša ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Celo svoje življenje se ukvarja z vprašanji povezanimi z delovanjem države blaginje in njenimi ključnimi družbeno-ekonomskimi sistemi. Doktorirala je s področja reforme države blaginje.

Aljaž Debeljak, strokovni sodelavec za odnose z javnostmi

Aljaž Debeljak je univerzitetni diplomirani ekonomist, trenutno pa na Univerzi v Ljubljani zaključuje magistrski študij, kjer se posveča komuniciranju političnih strank v predvolilnem obdobju. Svoje znanje je v času študija izpopolnjeval tudi na Stockholm Business School na Švedskem. Na Inštitutu 1. maj je prevzel področje odnosov z mediji ter tako skrbi, da je javnost pravočasno obveščena o aktivnostih inštituta, sodeluje pri komunikacijskih projektih ter razvija komunikacijsko strategijo organizacije.

Maja Mohar, vodja projektov

Maja Mohar je absolventka španskega in italijanskega jezika. V preteklosti je imela priložnost sodelovati pri predsedovanju svetu EU kot liaison officer, kar ji je omogočilo pridobiti dragocene izkušnje v mednarodnem okolju. Poleg tega je predsednica Krajevne skupnosti Vodovodni stolp in podpredsednica SD Kranj, kjer skrbi za učinkovito delovanje in razvoj skupnosti.

Njene odgovornosti v Inštitut 1. maj bodo predstavljale vodenje projektov ter organizacijo dogodkov, izobraževanj in usposabljanj.