Equalizer je izobraževalni program, ki je pomemben za opolnomočenje žensk v politiki in na drugih področjih. S tem ženskam zagotovljamo pridobitev potrebnega znanja, veščin in izkušenj, ki so ključne za sodelovanje v vodstvenih vlogah. Prizadevali si bomo dosego enakosti med spoloma, spodbujanju in ustvarjanju enakih možnosti za ženske, da se vključijo v politične strukture in druge institucije ter dosežejo željene cilje.

Program deluje na več ravneh, vključno z ozaveščanjem in izobraževanje, mentorstvom ter zagotavljanjem virov in podpore ženskam, ki želijo, da se njihov glas sliši ter upošteva.