Predstavitev Poročila o produktivnosti 2023, UMAR

Kemijski inštitut Hajdrihova 19, Ljubljana

Dolgoletni razvojni zaostanek Slovenije za povprečjem EU se tudi v letu 2022 ni zmanjšal, so se pa nekateri strukturni dejavniki gospodarske uspešnosti postopno le začeli obračati v pravo smer. na dogodku bodo predstavniki Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj predstavili: - kaj se dogaja s produktivnostjo in konkurenčnostjo slovenskega gospodarstva, - kje in […]