Pisarna Inštituta 1. maj

info@1maj.si 

Jan Škoberne, direktor

jan.skoberne@1maj.si

Anja Kopač, predsednica strokovnega sveta

anja.kopac@1maj.si

Aljaž Debeljak, strokovni sodelavec za odnose z javnostmi

aljaz.debeljak@1maj.si

Maja Mohar, vodja projektov

maja.mohar@1maj.si