Inštitut 1. maj je nosilec akademsko razpravljalnih, izobraževalnih in raziskovalnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru razprav o prihodnosti socialnodemokratske misli. Spodbujamo odprt dialog o ključnih družbenih vprašanjih, izobražujemo in usposabljamo posameznike za aktivno državljanstvo ter publiciramo ideje, dileme in rešitve za moderno socialno demokracijo.

Temeljne vrednote delovanja zavoda izhajajo iz zgodovine delavskega gibanja in socialdemokratskih principov organiziranja družbe. Zavod želi v družbi spodbuditi razpravo o vrednotah socialne demokracije, delavske solidarnosti in internacionalizma, še posebej v luči promocije nadaljne evropske integracije na temelju gesla vsi različni, vsi enakopravni

Inštitut je bil ustanovljen po vzoru sestrskih fundacij v Evropi. Krovna organizacija – Foundation for European Progressive Studies (FEPS) povezuje več kot 78 socialdemokratskih fundacij po Evropi in je pomembno mislišče za razvoj socialne demokracije v Evropi. Trenutno sodelujemo predvsem z nemško fundacijo Friedrich-Ebert-Stifung (FES). Te organizacije so prepoznane kot odlične raziskovalno-izobraževalne ustanove, ki v svojem prostoru in tudi širše povezujejo različne deležnike, s ciljem krepitve socialdemokratskih vrednot.

Inštitut v sklopu izobraževalnih aktivnosti izvaja 4 stalne programe:

  • Lokalni aktivator
  • Akademija vodenja za mlade
  • Akademija za državljanski aktivizem
  • EQUALIZER – program za opolnomočenje in aktivacijo žensk

V sklopu raziskovalno-razpravljalnih aktivnosti Inštitut izvaja 2 stalna programa:

  • Podkast 1. maj – podkast o izzivih prihodnosti
  • Teze za prihodnost – sklop strokovnih posvetov

V središču raziskovalno-razpravljalnih aktivnosti bo Strokovni svet Inštituta pod vodstvom dr. Anje Kopač. S Strokovnim svetom želimo ponovno umestiti socialdemokratske vrednote v središče družbenih razprav in le-te povezati z akademsko in raziskovalno sfero. Naloga Strokovnega sveta bo širiti prostor diskurza, obenem pa bo v sklopu strokovnih posvetov Teze za prihodnost pripravljal znanstvene konference, okrogle mize, soočenja mnenj in javne razprave, katerih cilj je oblikovanje naprednih področnih politik, iskanje konkretnih rešitev za specifične izzive (dolgoživa družba, umetna inteligenca, volilna zakonodaja, zeleni prehod…), ter oblikovanje strateških usmeritev za nadaljnji razvoj družbe na temelju socialdemokratskih vrednot. 

Zavod v okviru svoje dejavnosti izdaja zbornike, monografije, priročnike in druga interaktivna gradiva.