Svet zavoda: Dejan Prešiček (predsednik), Živa Živkovič, Dejan Levanič. 

Strokovni svet: Je v postopku imenovanja. 

Direktor: Jan Škoberne