Teze za prihodnost so sklop strokovnih posvetov, ki jih vodi strokovna direktorica Inštituta 1. maj, dr. Anja Kopač. Ključno vlogo pri razpravah ima strokovna javnost ter Strokovni svet Inštituta 1. maj.

Teze za prihodnost potekajo v obliki znanstvenih konferenc, okroglih miz, soočenj mnenj in javnih razprav, katerih cilj je oblikovanje naprednih področnih politik, iskanje konkretnih rešitev za specifične izzive (dolgoživa družba, umetna inteligenca, volilna zakonodaja, zeleni prehod…), ter oblikovanje strateških usmeritev za nadaljnji razvoj družbe na temelju socialdemokratskih vrednot.


1. strokovni posvet, Teze za prihodnost: izzivi dolgožive družbe, 21. junij 2023